Events

GravelCircus on Tour

In 2020 hebben we in de zomer en begin van het najaar een tweetal gravel evenementen gehad. Ondanks de Covid narigheid hebben we dit kunnen realiseren. Wat resulteerde in een vraag naar meer.

Ook voor 2021 staat er een en ander op stapel. We hopen het eerste weekend van mei het eerste en meerdaagse evenement te laten plaatsvinden. Op moment van schrijven past alles wat we bedacht hebben netjes binnen het huidige maatregelen raamwerk. Wil je meer weten? Neem dan even contact op.