FIETSVERHUUR

Fietsverhuur Egmond aan Zee

Egmond aan Zee en de omgeving is een prachtig gebied om in te fietsen en te genieten van rust, vrijheid en de typische natuur. Je bezoekt makkelijk de omliggende dorpen en de dichtbijgelegen stad Alkmaar. Er zijn meerdere routes beschikbaar. Wij verhuren alleen fietsen zonder trapondersteuning, wilt u perse een elektrische fiets of E-bike dan verwijzen wij u naar Bike Mike of Bikeshop Egmond

Fietsverhuur prijzen

Bij de Beach Bastards kunt u stadsfietsen en mountainbikes huren. We hebben stadsfietsen met 3 versnellingen, handrem en terugtraprem. U kunt desgewenst een kinderzitje huren en eventueel een helm. Tevens hebben wij mountainbikes en strandfietsen in de verhuur.

Fiets en toebehorenPrijs per dagPrijs per week
Fiets met 3 versnellingen€ 10,00€ 50,00
Mountainbike / Strandfiets
€ 35,00
€145,00
Kinderzitje€ 2,00€ 10,00
Fietshelm€ 2,00€ 10,00

Huurvoorwaarden Beach Bastards

 1. De verhuurder stelt de fiets in goede staat aan huurder ter beschikking. Indien huurder meent dat de door verhuurder aan hem ter beschikking gestelde fiets zich niet in goede staat bevindt, dan dient huurder dit terstond bij aflevering aan verhuurder te kennen te geven. Gelet op de aard en het karakter van de onderhavige huurovereenkomst, is het redelijk dat aan huurder geen langere termijn voor reclames wordt gegund.
 2. Huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan de gehuurde artikelen en zal zowel reparatiekosten als de kosten voor noodzakelijke vervanging van beschadigde onderdelen vergoeden aan de verhuurder.
 3. Huurder zal aan verhuurder de in artikel 2 bedoelde kosten uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de fiets contant voldoen.
 4. Bij inlevering na de overeengekomen inleverdatum zal de huurder voor elke dag dat het gehuurde later dan overeengekomen wordt teruggebracht, aan verhuurder de volle daghuur voldoen, te berekenen vanaf het moment van het sluitingsuur op de inleverdatum.
 5. Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de fiets.
 6. De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde fiets verzorgen. Huurder zal de fiets telkens goed op slot zetten en niet onafgesloten en/of onbewaakt achterlaten.
 7. Bij een diefstal is de huurder aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de fiets, althans voor een bedrag waarvoor de verzekeringsmaatschappij van verhuurder geen dekking biedt, indien diefstal is te wijten aan onvoorzichtigheid of nalatigheid van de huurder, zoals bijvoorbeeld het onbewaakt en niet afgesloten, achterlaten van de fiets. Bij diefstal dient de huurder aan verhuurder de fietssleutel te kunnen tonen.
 8. Huurder is aansprakelijk voor de schade die huurder aan derden toebrengt, tenzij huurder aan kan tonen dat de schade is veroorzaakt door een gebrek aan de gehuurde fiets.
 9. Alle huurartikelen dienen voor 18.00 uur ingeleverd te zijn.
 10. Het is niet toegestaan zich met gehuurde fietsen op het strand te begeven.
 11. De fiets mag slechts één persoon vervoeren en de tandem slechts twee personen, kinderen achter- of voorop op de fiets in een kinderzitje.
 12. Bij elke voortijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.